تبلیغات
آوای چاهک موسویه - مطالب واژگان محلی

واژگان محلی سری 63

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه(63)

435-خَزَه پَتول: پژمرده

436- بِکَّه: سریعا برو

437- خُجَه: بی بخار، بی عرضه

438- خِش خِشوک: آرام رفتن

439- چِرتوک: آدم سبک /خودنما

440- کُپ کردن: کمین  کردن

     441- دِخُکَش: منفعت طلب

واژگان محلی سری 62

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه(62)

428- کُتی: واژه ای برای دور کرده گربه

429- سُرسُر: درگوشی صحبت کردن

430- شُرشُر: صدای آب

431- اِشکَم فُراخ: شکمو

432- فَکر: فضول

433- دلماچ: سگ ماده ولگرد

434- بَلَّک: جفت

واژگان محلی سری 61

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه(61)

421- کَراز: کشیدن بدن

422- لَجِرو: شلخته

423- پِیوَشکو: کسی که کارش را به امروز فردا وا می گذارد

424- قیتال: گریه با صدای بلند

425- تَتِرَشی: ته دیگی

426- تَرَپ پِتاز: کارکردن با عجله

427- کُتی: واژه ای برای دور کرده گربه

واژگان محلی سری 60

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (60)

414- گنگ: لقمه، گاز

415- چَخُل: چنگ

416- نَرمَه، نَرموک: مقداری خیلی کم

417- پورَه: مقداری خیلی کم

418- نَرمَه پُلوخ، نرمه قُلور: خرد شدن

419- نَرمَه قُلور: خرد شدن

420- لُچّیدَن: له شدن

واژگان محلی سری 59

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (59)

407- جومَن: جامه

408- پِلِنگ: بغچه

409- یارَم (یارَف): یعنی ممکنه

410- وقدول: گریه یا صدای بلند

411- گُجالگ (گَجِلِنگ): مدفوع خشک شده چسبیده به پشم گوسفند

412- نَمَیُم: نمی خواهم

413- مَستَن: خواستن (مصدر)

واژگان محلی سری 58

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (58)

400- جِرُّ و وِر: گفتگو

401- اُزقَر: اینقدر

402- پُخمَن پُخمَن: ادعا داشتن

403- رَوشک: تکه باریکی از پارچه

404- وَردِرزگِیدَن: از خواب پریدن

405- وَرسِرِنگیدَه: خجالت زده

406- لَف لَف: حرف زیادی زدن

واژگان محلی سری 57

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (57)

393- جُلُّ و پُل: تکان خوردن زیاد

394- اَز خُ دِخُدوکَّه: کسی که واهمه داره از کاری که کرده

395- قَقُروسکو: جنجال شدید

396- بونَندَو: بام اندود،گل بانی بام خانه های گنبدی

397- شَرقَس: صدای سیلی

398- تَرقَس: صدای انداختن چیزی

399- شَپُرت: شلخته

واژگان محلی سری 56

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (56)

386- به قَیِدَه: به اندازه

387- اَکَفت: آفت

388- چِلّوکّی: ناخنک زدن به غذا

389- اَلپِتاس: فریاد زدن همراه با درد شدید

390- اَرقی بَرقی: ناراحت و عصبانی بودن

391- اَسونه: قصه و داستان

392- اُشتُرَک: امواج رودخانه

واژگان محلی سری 55

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه (55)

379- زِنگِراس: آه و ناله ضعیف

380- مُرجی: چمدان

  381- مَجمَه: سینی

382- شَندَهول: لباس بلند و بی ریخت

383- اَکِّکِه: کسی که

384- بَهو: دوش

385- بُری: چیدن پشم و موی گوسفندان

واژگان محلی سری 54

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک موسویه(54)

372- کودِه: کجاست؟

373- هوپ: کشش و میل دل

374- اَکّا: خانواده و اطرافیان

375- اَنا: تکیه کلام برای رخ دادن چیزی

376- هَ: عکس العملی برای تعجب، چی میگی؟

377- جَوز: گردو

378- لَنگَرپایِن: شخصیت

واژگان محلی سری 53

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک (53)

365- نَم چَک: قطره، چکه

366- هُلدُر: پاتروم

367- هوربادی (هوربَدی): بدون فکر کاری کردن

368- نَخُل: دستکاری و تحریک

369- وَرشَرنگ: دارای ظاهری آراسته

370- خوشومَد وَرومَد: خوش آمد کردن مردم

371- پُلوخ پُلوخ: خرد و ریز شدن چیزی

واژگان محلی سری 52

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک (52)

358- جَنَّک بَزی: لِی لِی

359- گَومِر: بی مهر و محبت

360- مَسکَه: کره حیوانی

361- کُل نَقُل: سوراخ سُمبه

362- لَخشوک: لغزنده

363- کَتَم: کپک

364- گِلی گِلی: قلقلک

واژگان محلی سری 51

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک (51)

351- کَندوک: انبارک گِلی گندم و جو

352- لُسبیدَه: روی هم نشسته

353- کالَک: پنبه

354- کِشمو: مزرعه

355- مُجُم: لرز

356- کَمَچوک: ساقه خشک شده کَما (قُرنه)

357- کُنَّت: لج باز

واژگان محلی سری 50

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک (50)

344- کَل: بی مو

345- کولِک: خرمن کوچک

346- کَکَو: برادر

347- کِشال: کشیدن بر روی زمین

348- کُماچ: نوعی نان ضخیم و بزرگ

349- گُدام: انباشته

350- گِلینَه: انبارک گِلی گندم و جو

واژگان محلی سری 49

واژگان محلی

واژگان محلی روستای چاهک (49)

337- کِلیک: انگشت

338- لَهَو: کاملا خیس

339- کَمُری: بذری که دیرتر کاشته شود

340- کُرچیدَه: له شده

341- کیلَه: پُر

342- لَردی: بیرون

343- لَتَّه: تکه پارچه

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سایت

  • مدیر سایت:محمد علی خسروی چاهک

  • تاریخ امروز:

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان: