تبلیغات
آوای چاهک موسویه - مطالب تصویر به یاد ماندنی

تصویر به یاد ماندنی (5)

تصویر به یاد ماندنی


ضمن تشکر از نظرات شما
1- محمدرضا عبداللهی   2- حسین حامی   3- موسی کیانی   4- علیرضا شبانی
5- ابراهیم خسروی   6- احمد قلی زاده   7-محمد نوری  8-ایستاده: هادی رمضانی از شونگان
 8-نشسته: الیاس کسروی
9- جابر جامی   10- محمدرضا خسروی   11- کاظم وظیفه دوست 12- حسین دشتی

تصویر به یادماندنی 3

متفرقه تصویر به یاد ماندنی1-      حسین الفیده (قنبر)

2-      قاسم صدیقیان (حسین)

3-      مهدی کیانی (حاجی قاسم)

4-      محمد رمضانی فرد (قنبر)

5-      آقای حنفی

6-      جواد کیانی (محمد)

7-      محمد مهدی خسروی (حسن رضا)

8-      مولا رمضانی (ابوالحسن)

9-      علیرضا کیانی (غلامحسین کیانی)

10-  کاظم طاهری نژاد (نوروز)

11-  یاسر بارانی (آقای بارانی)

12-  محمد خسروی (رمضان)

13-  محسن کیانی (برات)

14-  مهدی نوری (رمضان)

15-  غلامحسن خسروی (محمد کلوخ)

16-  علی طهماسبی (رضا)

17-  علیرضا حامی (محمد)

18-  علیرضا کشتگر(محمد رضا)


تصویر به یادماندنی 2

متفرقه تصویر به یاد ماندنی


اسامی طبق نظر محمد نوری صاحب تصویر شماره 20 !!!

1.علی جانی
2.محمد ابراهیم خسروی کله اکبر
3.جواددشتی
4.مهدی عبداللهی شیربرات
5.کاظم خسروی حسن رضا
6.شیخ ابراهیم خسروی
7.محمدرضامختاری اکبراقاسی
8.ابوالفضل کسروی رضاغلومسی الله
9.حسین نوری علی برات
10.ابوالفضل نوری علی برات
11.احمد مختاری اکبراقاسی
12.علی خسروی کبدوالله
13.مرتضی علی ابادی ممداستارمضو
14.محمدرضاعبداالهی شیربرات
15.مجتبی خسروی حسن رضا
16.علی مختاری شون اکبراقاسی
17.غلامرضاطهماسبی ماسی
18.حسن خسروی کبدوالله
19محمدرضاخسروی حسی استاغلم
20. خودت بیستی محمدنوری چاهک علی برات
21.احمدخسروی کله اکبر
22.حمزه دشتی حاجی ممدرضا کدخدا
23.احمدکشتگر(کریس)حجی کبله اخوند
24.محمدعلی خسروی حسن رضا مدیروبلاگ مربوطه
25.ابوالقاسم خسروی اسماعیل

تصویری به یادماندنی!

متفرقه تصویر به یاد ماندنی

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/266/795526/ghg.jpg

1)       حسن کیانی

2)       ابوالحسن خسروی

3)       علی حامی

4)       رضا قاینی

5)       کاظم بهارشاهی

6)       ---------

7)       محمد قلی زاده

8)       شهید اسماعیلی

9)       علی اسماعیلی

10)   علی اصغر طهماسبی

11)   سید کاظم هاشمی

12)   آقای زراعتکار

13)   حافظ افغانی

14)   ---------

15)   ------------

16)   -----------

17)   ------------

18)   -------------

19)   -----------

20)   --------------

21)   ابراهیم دشتی

22)   رضا باقرانی

23)   محمود مقدادی

24)   کاظم محمدآبادی

25)   جواد خسروی

26)   محمد خسروی

27)   رضا جانی

28)   مرحوم علی نوری

29)   کاظم کیانی

30)   قربان محمدآبادی

31)   محمد رضا طهماسبی

32)   حسین خسروی (کربلایی عبدالله)

33)   محمدرضا خسروی

34)   مهدی رمضانی

35)   محمد خسروی(خداداد)

شبکه های اجتماعی

اطلاعات سایت

  • مدیر سایت:محمد علی خسروی چاهک

  • تاریخ امروز:

آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • تعداد مطالب:

  • نویسندگان: